Кои сме ние?

LINGUAMORE е общностен център, създаден с цел да подкрепя общности от хора, чиито приоритети са еднакви или близки до нашите - животът, здравето и свободата на човека.
Центърът е създаден от двама млади хора с висше образование (немска и италианска филология), а градът в който избрахме да развиваме дейността си е Елхово. Можете да намерите контактите ни и да се запознаете с дейностите, които предлагаме в публикацията "Дейности в Лингуаморе", която виждате вдясно, в архива на блога от 2015 г. за декември месец. Там ще намерите и другите ни основни публикации: "Какво е Лингуаморе", "Подаръци от Лингуаморе", "Приоритети на Лингуаморе", "Благодарности от Лингуаморе" и "Подаръци за Лингуаморе". В архива за март 2016 г. са видими нашите цели в публикациите "МЕЧТАТА ЗА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ", "НАШАТА ЗАДАЧА" и "ДЕЙНОСТ 1". Поддържаме живо общуване с вас чрез "Въпроси и отговори" от същия месец.

петък, 25 март 2016 г.

Честита блага вест! България носи мир по света!Здравейте!

Честита блага вест на всички българи и на всички хора!
Ние знаем, че мирът е основна добродетел на българите и го носим винаги в сърцата си.
Затова България носи мир по света!
С оглед на световните събития в последните години, касаещи пряко или косвено и нашата страна, както и повишаването на напрежението между народите, създадохме "Заявление за мир на българския народ".
Надяваме се да разберем, може би и с ваша помощ, каква е юридическата форма, чрез която е най-подходящо да се представи заявлението (пред сънародниците ни, а и пред българските институции, от които зависи изпълнението му), с цел осъществяването му. Би било добре също така, ако имаме яснота и около това какви са отделните етапи, през които трябва да мине, до официалното и физическото си осъществяване, и особено - какъв е най-краткият срок, в който е възможно това да се случи.

Пожелаваме на всички здрава, мирна и независима - истински свободна България!ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МИР НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
Българският народ има ценности. Сред тези ценности, ние, българите, особено много ценим мира. Да има мир между хората – това означава да има помежду им разбирателство, чиято основа е вечната и дълбока добрина, която присъства във всяка истинска човешка душа.
Като израз на желанието на българския народ – да се запази мирът в нашата държава и по целия свят, ние, българите, ЗАЯВЯВАМЕ:
Нашето желание е въоръжените българи в чужбина, които са изпратени официално от българската държава да бранят с оръжие мира в чужда за нас държава, да се завърнат в родния си дом.
Нашето желание е всички въоръжени чужденци на българска територия, официално изпратени от чужди държави, да се завърнат в техния роден дом.
Досега, в историята на човечеството, мирът никога не е бил постиган чрез употребата на оръжие. Човешкият разум и логиката на живота показват, че няма изгледи това да се случи и някога в бъдещето. Оръжията и въоръжените хора имат възможността да сеят смърт. Насилствената смърт не се поражда от вечната и дълбока добрина, присъстваща във всяка истинска човешка душа и поради тази причина не е способна да донесе мир никъде по света.
С това заявление българският народ кани своите официални представители, които работят в държавните институции, да предприемат необходимите според закона мерки, които да доведат до следните резултати: в България няма чужди военни части, а извън България няма български военни части.
Ние, българите, поднасяме своите съболезнования и молим за прошка всички хора по света, в чието страдание и в чиято смърт, волно или неволно, съзнателно или не, е участвал по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма български гражданин.
Готови сме да изслушаме всеки човек, който смята, че дори и след изпълнението на заявеното по-горе, българският народ все още ще има какво да направи за да не нанася вреди на хора, намиращи се извън пределите на нашата страна.

С благодарност за разбирането и с извинение за несъвършенствата на настоящия документ, подарявам тази част от мечтата си за свободна България на всеки мой сънародник, който познае в нея част от своите желания.
Документът е изготвен на дата 24.03.2016 г. в гр. Елхово от Калин Христов Илиев, български гражданин, роден в София на 19.01.1988 г.

Няма коментари: